Cecile Röst

Bekkenpijn

Cecile is orthopedisch manueel therapeut en woont en werkt in Leiden, waar zij het paramedisch Centrum BTR beheert. Haar therapeutische carrière heeft in het teken gestaan van het behandelen van vrouwen en kinderen. Werken in Pakistan, daarna Duitsland en weer in Nederland, vele jaren nascholing in kinderfysiotherapie, sensorische integratietherapie en manuele therapie hebben haar gedachtegoed richting gegeven. Cecile, zelf zesde kind uit een groot gezin, richtte aanvankelijk haar werk op kinderen met gedragsproblemen zoals ADHD en autisme.

In de zwangerschap van haar derde kind kreeg Cecile opnieuw ernstige bekkenklachten. Na het bedenken van oefeningen en houdingen om haar eigen bekkenklachten onder controle te krijgen heeft haar werk een andere richting gekregen. De succesformule van de voor haar zelf bedachte oefeningen bleek snel na haar bevalling: na de eerste patiënt met bekkenklachten te hebben behandeld, is ze overspoeld met aanvragen voor behandeling, uit binnen- en buitenland kwamen er via via patiënten op haar praktijk af, vele honderden per jaar. Het stopte niet bij het behandelen van vrouwen, en Cecile is zich gaan verdiepen in wetenschappelijk onderzoek om uit te zoeken of en zo ja, waaróm deze aanpak effectief is. Het serieuze verdiepingswerk heeft geleid tot internationale publicaties, lezingen, en vele cursussen. Binnenkort hoopt Cecile af te studeren aan de Universiteit van Amsterdam als Klinisch Epidemioloog. Daarna zal zij haar carrière voortzetten met wetenschappelijk onderzoek naar de behandelingen voor bekkenpijnklachten.